Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
Okrugli sto “Poštuj različitost – jednakost za žene”, 30.10. 2015.

Okrugli sto “Poštuj različitost – jednakost za žene”, petak 30. oktobar 2015.godine,
od 11.00 do 13.00 sati, Kuća ljudskih prava, Dolina 1, I sprat, Sarajevo

Kako aktivirati građane i usmjeriti ih da putem zagovaranja utiču na donosioce odluka da sprovedu javne politike kojima se zabranjuje diskriminacija i društvena isključenost žena? Kako dati doprinos poboljšanju rada sigurnih kuća u BiH? Kakva je primjena Zakona o zabrani od nasilja u porodici FBiH, član 33.? Da li je ovaj Zakon potpun i odgovarajući?

 

Poštovana/i,
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na javnu debatu/okrugli sto na kojem ćemo predstaviti rezultate i probleme vezane za kampanju „Nasilje prema ženama i nasilje u porodici – opšte društvena osuda“ , realizirane u periodu novembra 2014.godine – oktobra 2015.godine. Cilj zagovaračke kampanje je bio donošenje i unaprijeđenje javnih politka koje se tiču zaštite žena od nasilja - uticati na predstavnike vlasti da se ponašaju odgovorno i transparentno u primjeni politika, zakona, strategija i dr. dokumenata, te da u donošenje javnih politika uključe predstavnice/predstavnike organizacija civilnog društva.
Kroz facilitiranu dijalošku raspravu, želimo govoriti o pitanjima koja direktno utiču na promjene/rješenja problema žena, postići istinsko razumjevanje i iznaći alternativna rješenja za donošenje i usvajanje zakonskih i podzakonskih akata vezanih za osnivanje, rad i finansiranje skloništa za žene, prevenciju i zaštitu od nasilja.
Žene ženama u partnerstvu sa HUG Žena Trnova implementira projekat „Ljudska prava svim ženama u BiH“ u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finasijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. U sklopu projekta provodi se niz različitih aktivnosti koje se temelje na sinergiji relevantnih stakeholdera koji posjeduju znanja, vještine i motivaciju da rade zajedno na rješavanju ključnih problema žena i promjene postojeće zakonske regulative u sektoru „Prava žena“.
U nadi da će te ovu temu prepoznati važnom i ukoliko želite dati svoj doprinos diskusiji, molimo Vas da prijavu učešća izvršite putem broja telefona 033 219 640 ili e-mail adrese zene2000@zenezenama.org; najkasnije do četvrtka, 29.oktobra 2015.

Udruženje Žene ženama
Mujić Indira i Regoje Milena
Projekt koordinatorice

 

 

PROGRAM ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (CSSP)
LJUDSKA PRAVA SVIM ŽENAMA U BIH

Agenda za javnu debatu/okrugli sto „Poštuj različitost – jednakost za žene“

10:45-11:00
Izjave za medije (PR koordinatorica „Žene ženama“ i uvodničarke Jasmina Mujezinović - Fondacija lokalne demokratije i Fedra Idžaković – Prava za sve )

11:00-11:05
Pozdravna riječ i otvaranje okruglog stola (projekt menadžerica mr.sci. Memnuna Zvizdić)

11:05-11:15
Predstavljanje ključnih rezultata kampanje „Nasilje prema ženama i nasilje u porodici – opšte društvena osuda“ (Projekt koordinatorice – Mujić Indira, Udruženje Žene ženama i Regoje Milena, HUG Žena Trnova)

11:15-11:45
Iskustva i prakse u oblasti nasilja prema ženama i diskriminacije žena u BiH
Uvodna izlaganja:
Jasmina Mujezinović – Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo
Fedra Idžaković – Prava za sve, Sarajevo

11:45-12:00
Osvježenje za učesnike /Pauza za kafu

12:00-12:45
Diskusija

12:45-13:00
Zaključci i preporuke za buduće djelovanje

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине