Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
Prekogranična građanska mreža za mir, pomirenje i sigurnost građana na Balkanu

Helsinški Parlament Građana (hCa) Istanbul, Turska, nosilac je ovog projekta, čiji su partneri: SeConS – Development Initiative Group Beograd, Srbija; Asocijacija za demokratski prosperitet ZID Podgorica, Crna Gora; Institut za regionalne i međunarodne studije Sofija, Bugarska; Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikovanje Priština, Kosovo i Omladinski resursni Centar Tuzla.

Cilj ovoga projekta je jačanje održive regionalne mreže nevladinih organizacija, koja će raditi na izgradnji mira, pomirenja i sigurnosti na lokalnom, državnim i regionalnom nivou. Mreža će stimulirati i jačati društveno-političku i pravnu transformaciju procesa EU integracija balkanskih zemalja i Turske.

Ovaj projekat podržan je od strane Evropske Unije, u okviru instrumenata za predpristupnu podršku (IPA) i jačanja civilnog društva (CFP).

Neke od aktivnosti u okviru ovoga, za sada dvogodišnjeg projekta su: pripremne aktivnosti, seminari o sigurnosti građana, zajednički sastanci partnera, treninzi, godišnji izvještaji o sigurnosti građana, Regionalne konferencije, zagovaranje na državnom nivou, sastanci o zagovaranju i lobiranju, priprema i pokretanje web stranice, ljetne škole o sigurnosti.

U okviru projekta do sada smo objavili hronike o ljudskoj sigurnosti u BiH, a koje možete preuzeti sa linkova koji se nalaze ovdje na stranici.

- ORC Hronika 1
- ORC Hronika 2
- ORC Hronika 3
- ORC Hronika 4
- ORC Hronika 5
- ORC Hronika 6
- ORC Hronika 7
- ORC Hronika 8

Povodom novog slučaja vršnjačkog nasilja, koji se početkom Oktobra 2013. godine dogodio u Mješovitoj srednjoj školi u Tuzli, kada su tri učenice te škole napale svoju školsku drugaricu, tokom novembra mjeseca ORC Tuzla napravio je on-line intervjue sa 45 ispitanika, sa ciljem dobijanja njihovog mišljenja o problem vršnjačkog nasilja i nasilja u školama.
Intervjui su sprovedeni putem "facebook" socijalne mreže, gdje je ispitivač direktno postavljao pitanja ispitanicima.

Kliknite ovdje da preuzmete rezultate ankete >>

Tuzla 2014

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


 


    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине