Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze Poslovi za mlade Poslovi po cijeloj BiH Posao u inostranstvu
 

Omladinska mreža BiH je omladinski projekat koji je počeo sa aktivnim radom 1997 g. na inicijativu i uz koordinaciju Helsinškog Parlamenta Građana (hCa) organizacija iz Banja Luke i Tuzle. Nedostatak kontakata i saradnje između lokalnih omladinskih organizacija u BiH nas je motivisao na pokretanje ove inicijative. Do tada, pažnja mnogih organizacija i donatora je bila usmjerena na građanske inicijative, izbjegličke organizacije, ženske grupe, a mladi kao posebna društvena grupa su bili dugo vremena zanemarivani. Naša osnovna ideja je bila da povežemo omladinske inicijative (nezavisne organizacije, neformalne grupe i pojedince) sa čitavog područja Bosne i Hercegovine, radimo na njihovom osnaživanju, podršci u implementaciji njihovih zajedničkih projekata, aktivnosti i ideja. Posebnu pažnju u razvoju ovog projekta smo usmjerili prema mladima koji žive u malim zajednicama i gradovima u BiH.
Prije rata, u BiH je postojalo mnoštvo omladinskih mreža i krovnih organizacija. Danas, mladi ljudi u BiH još uvijek imaju problema u uspostavljanju međusobnih kontakata i komunikacije. Vjerujemo da kroz uspostavljanje i jačanje redovnih kontakata možemo umanjiti posljedice neprijateljstava, mržnje, nacionalističkih tenzija i konflikata.

Kroz naše dosadašnje aktivnosti na ovom projektu javnost u BiH je mogla vidjeti da postoji dobra volja i energija koja dolazi od mladih ljudi, da se sretnu, razgovaraju i zajedno rade na izgradnji sopstvene budućnosti u BiH.


hCa Tuzla

 

ORC Tuzla

 

Mailing lista

 

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


 


    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине