Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U JANUAR 2018.


„Mladi za bolju budućnost“

U okviru projekta „Mladi za bolju budućnost“, koji ORC Tuzla uspješno realizuje od septembra mjeseca 2017. Godine, a pod finansijskom potporom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Grada Tuzla, u toku mjeseca januara aktivnosti su bile usmjerene na organizaciju radionica sa partnerskim organizacijama u njihovim gradovima. Isto tako, organizovali smo i radne sastanke sa našim peer edukatorima na kojima smo definisali sve teme i detalje radionica koje će biti održane tokom februara.

„Divided past – Joint future“

U okviru partnerskog projekta koji se realizuje u šest država Balkana i Turskoj, Omladinskom resursnom centru Tuzla je povjerena realizacija mirovne nacionalne kampanje u Bosni i Hercegovini. U sklopu ove kampanje planirani su okrugli stolovi i diskusije u Tuzli, Banja Luci i Sarajevu, praćene press konferencijama, na kojima ćemo putem medija javnost šire upoznati o istraživanju pod nazivom: „Proces pomirenja u državama zapadnog Balkana i Turske“.
(http://jointfuture.org/wp-content/uploads/2017/12/Process-of-Reconciliation-Qualitative-study.pdf)

U toku mjeseca januara, u okviru pripremnih aktivnosti, kreiran je vizuelni identitet kampanje (naljepnice, majice, baneri) koji je uradio član omladinske grupe Eldin Subašić, a njegove uratke možete pronaći na našoj „facebook“ fun stranici: https://www.facebook.com/JOINTFUTURE.

Također, tokom mjeseca februara planirana je radionica za mirovne aktiviste, koji će imati priliku da se upoznaju sa Kintsugi tehnikom, te kroz aktivnosti Fleš moba i Vremenske kapsule ukažu na značaje pomirenja na Balkanu.

Ovaj tekst je napisan kao dio projekta Divided Past – Joint Future, te u sebi ne sadrži, niti predstavlja mišljenja ni stajališta Evropske Unije, njenih institucija i tijela. Odgovornost za informacije i poglede iznešene u tekstu snosi u potpunosti sam autor teksta.

Youth work in progres – prvi sastanak partnera

U Sremskim Karlovcima (Srbija), u periodu od 28. do 31. januara ove godine održan je sastanak partnera u okviru projekta Youth work in progres. Ovaj projekat podržava Evropska Unija, kroz program Erasmus +. Nosilac projekta je SEEYN (Mreža mladih jugoistočne Evrope), a partneri su nevladine organizacije iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Bugarske, Makedonije, Italije, Litvanije, Slovenije, Turske, Grčke i Crne Gore.

Glavni cilj projekta Youth work in progres je povećanje kvaliteta i samoodrživosti omladinskih programa, putem razvoja omladinskih radnika i lidera, a kako bi se obezbijedio inovativan, moderan i kvalitetan servis za mlade koji će efektivno odgovoriti na trenutne socio-ekonomske potrebe mladih ljudi u EU i zemljama zapadnog Balkana.

Tokom sastanka partneri su definisali sve neophodne aktivnosti u okviru projekta, te su potpisali memorandum o saradnji.

Jedna od početnih aktivnosti unutar projekta je trening „Logging in“, koji će biti održan u Ulcinju, Crna Gora u martu ove godine. Cilj ovog treninga je povećati kapacitete omladinskih radnika u razvoju i kreiranju relevantnog on-line materijala i alata kroz različite platforme.


Omladinska grupa ORC Tuzla

Sastanak Vijeća mladih grada Tuzla

U Tuzli je 24. januara održan sastanak Upravnog odbora Vijeća mladih grada Tuzla. Ovo je bio ujedno i prvi sastanak vijeća u novoj 2018. godini. Na sastanku koji je protekao u izuzetno dobroj atmosferi sumirani su dosadašnji rezultati i dogovoreni planovi u novoj godini.

Članice su izrazile zadovoljstvo što je Vijeće mladih grada Tuzla prihvaćeno u Vijeće mladih Tuzlanskog kantona. Također je dogovoreno organizovanje strateškog planiranja, kako bi se precizirali zadaci i obaveze u narednom periodu.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Fondacije Tuzlanske zajednice, koji je predstavio projekat pod nazivom "Sam svoj gazda", a koji ima za cilj najbolje mlade poduzetnike podržati sa 5.000 KM u pokretanju vlastitog biznisa. Na sastanku Vijeća mladih grada Tuzla prisustvovao je član Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Tuzla Adi Selman.

UMiD

U januaru 2018. godine se održao 10. modul obuke UMiD (uči,misli i djeluj). Organizatori su Institut za razvoj mladih KULT, YES Centar Sarajevo i SOS Dječija sela BiH. Trenerica ovog modula sa temom „Građanski aktivizam i pokretanje lokalnih građanskih inicijativa“ bila je Katarina Vučković, koja je članica KULT-a. Modul je trajao dva dana, 13. i 14. januara, a sve se dešavalo u prostorijama sarajevskog YES Centra. Učešće je uzelo 13 mladih ljudi iz različitih gradova u BiH.

UMiD-ov 10. modul je bio posljednji u sklopu obuke za omladinske lidere/ice, čiji je kraj, koji se završava certificiranjem, predviđen za 23. i 24. februar.

Cilj je osposobljavanje aktivnih i mladih ljudi da postanu omladinski lideri/ice, a cjelokupno trajanje treninga je 7 mjeseci.

Na UmiD obuci učestvovala je i nova članica Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Amila Žero

 

SSST Winter Academy 2018.

SSST Winter Academy 2018 trajala je 5 dana, od 15. do 19. januara 2018. godine. Akademija je održana u prostorijama SSST- Sarajevo School of Science and Technology.

Prvi dan se učesnicima obratio kancelar i osnivač SSST-a, dr. Ejup Ganić, sa kratkim uvodom o temi kompjuterskih nauka i predavanjem o osnovama 3D modelinga. Nakon ručka, održana je sesija sa studentskim klubom „Enter“.

Drugi dan bilo je predavanje o udjelu psihologije u personalizaciji web stranica za korisnike, te uticaj sadržaja stranice na emocije korisnika. Nakon ručka, održana je sesija sa studentskim klubom „Sport and recreation“.

Trećeg dana održano je predavanje o energetici i osnovama stabilnosti energo-distribucijskih mreža, te kako je IT sektor uticao na energetiku. Nakon ručka, održana je sesija sa studentskim klubom „Model UN“

Četvrtog dana održano je predavanje o data bazama, njihovim primjenama u svakodnevnom životu, te konstruiranje jednostavne databaze u Oracle-u. Nakon ručka, održana je sesija sa studentskim klubovima „Film and picture“ i „The Flying Sticks“.

Peti dan je bila završna ceremonija. Obraćanje dr. Ejupa Ganića, dekana smjerova CSIS, ECON, FL, PSIR i SFA. Dodjela certifikata. Nakon ručka, svim zainteresovanim učesnicima pružena je prilika da odrade prijemni ispit za smjer koji žele.

Na SSST Winter Academy 2018 učešće je uzeo i novi član Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Deni Trumić.


REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA
Tokom januara radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte.


PLANOVI HCA/ORC-A ZA FEBRUAR 2018.


 U toku februara u okviru projekta Youth for better future planiramo realizovati 4 radionice sa po 25 mladih ljudi, koji će imati priliku da kroz interaktivan rad uče i rade sa vršnjačkim edukatorima ORC Tuzla. Radionice su planirane za 9., 10. i 11. februar u Brčkom i Tuzli, dok će se u Doboju i Vitezu realizovati 16., 17. i 18. februara. Ukoliko ovo čitate, a dolazite iz gore navedenih gradova i zainteresovani ste za naše radionice koje će za temu imati Identitet, stereotipe, predrasude i diskriminaciju možete nam se javiti na www.facebook.com/ORCTuzla ili orctuzla@bih.net.ba

 Također, tokom mjeseca februara u sklopu projekta Divided Past – Joint Future planirana je radionica za mirovne aktiviste, koji će imati priliku da se upoznaju sa Kintsugi tehnikom, te kroz aktivnosti Fleš moba i Vremenske kapsule ukažu na značaje pomirenja na Balkanu.

 Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu Bosne i Hercegovine;

 Pripreme i start partnerskog projekta sa PRONI Brčko i holandskom organizacijom „Pax for peace“ – „Mladi u borbi protiv nasilja i ekstremizma“. Projekat je podržan od holandske Ambasade u Sarajevu, u okviru programa MATRA.

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине