Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U JULU 2017.

Tokom jula zaposleni i članovi Omladinskog resursnog centra Tuzla iskoristili su ljetno zatišje kako bi otišli na zaslužene godišnje odmore, te prikupili snage i energiju za nastavak svih naših aktivnosti. Zbog toga je i kancelarija ORC-a bila zatvorena i nismo imali aktivnosti.

Održan radni sastanak Organizacionog odbora projekta Kīmiyya

U periodu od 13. do 15. jula u Napulju, Italija održan je radni sastanak Organizacijskog odbora međunarodne ALF Aktivnosti "Kīmiyya". "Kīmiyya" je međumrežna aktivnost 7 nacionalnih mreža ALF Fondacije, čiji je cilj organizovanje međunarodne konferencije pod nazivom "Uloga žene kao kao faktora za dijalog u Euromediteranskom društvu. Radni sastanak organizacionog odbora okupio je 11 lidera ALF mreža, koji su na trodnevnom sastanku definisali agendu, ciljeve, učesnike i sve ostale tehničke pojedinosti konferencije. Konferencija će se održati u Napulju, Italija, od 11. Do 15. Septembra ove godine.

Na konferenciji će učestvovati 84 člana iz 42 ALF mreže, deset međunarodnih eksperata, predstavnici ALF mreže Italije, te predstavnici međunarodnih institucija. Konferencija će pokušati istražiti mogućnosti reafirmacije uloge žene kao glavnog aktera za dijalog i mir.

Nosilac ove aktivnosti je italijanska organizacija Fondazione Mediterraneo, u saradnji sa nacionalnim mrežama Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Francuske, Italije, Malte i Tunisa.

Predstavnik Organizacionog odbora iz Bosne i Hercegovine bio je Miralem Tursinović.

Osim ove aktivnosti, u narednom periodu, u okviru projekta “3S za međukulturalnu građansku edukaciju, biće održana tri seminara, i to: Tangier, Maroko (2. – 8. Avgust), Mazara del Vallo, Italija (17. – 23. Avgust) i Bursa, Turska (7. – 15. Septembar). Na ovim seminarima će učestvovati 10 predstavnika ALF mreže BIH. Više o ovim aktivnostima u narednom periodu.


Omladinska grupa ORC Tuzla

„Zamisli 2030“

Omladinski pokret "Revolt" je, u suradnji sa Ujedinjenim nacijama u Bosni i Hercegovini, i uz podršku Volontera Ujedinjenih nacija 3. Jula upriličio radionicu na temu "Zamisli 2030". Na radionici u Tuzli su učestvovali zainteresirani srednjoškolci, studenti, te aktivisti nevladinih organizacija. Nakon kratkog teorijskog uvoda i upoznavanja sa ciljevima održivog razvoja, učesnici su u grupama radili na odabranom problemu tražeći rješenja. U potrazi za rješenjem korišten je inovativni alat koji je učesnicima bio veoma interesantan i učinkovit. Amila Selimbašić i Ivana Jokić su radile na rješavanju problema pristupačnosti energije iz čistih izvora, sa aspektom poboljšanja međunarodne saradnje. Ostale grupe su se bavile kvalitetnim obrazovanjem te zdravljem i blagostanjem.

  

Sastanak u Gradskoj Upravi povodom objavljivanja Javnog poziva za projekte Omladinskih udruženja u Tuzli

U Gradskoj Upravi Tuzle (6.7.) održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima registriranih omladinskih udruženja, koja čine Vijeće mladih Grada Tuzla, povodom objavljivanja Javnog poziva za projekte u iznosu od 23.000 KM. Nedavno je osmišljen nacrt Strategije za mlade, koja je dostavljena svim udruženjima, kako bi u roku od mjesec dana javne rasprave dali svoje mišljenje o istoj, koja će dalje biti iznesena i odobrena na Gradskom Vijeću. Uz Strategiju, dostavljen je i Pravilnik o raspodjeli sredstava za omladinske projekte, kako bi ga udruženja mogla korigirati prije konačnog objavljivanja Javnog poziva u Septembru. Predstavnice gradske uprave su izrazile želju za poboljšanjem suradnje sa mladima pa je dogovoreno da će se u narednom periodu organizirati posjete svakom od udruženja, te da će mladi moći po želji prisustvovati sjednicama Vijeća. Na sastanku je u ime ORC Tuzla prisustvovala Ivana Jokić.FOA (Festival omladinskog aktivizma)

U periodu od 27 do 30. Jula održan je kamp “FOA 2017” (Festival omladinskog aktivizma), na kojem su se učesnici pozabavili pitanjima socijalnog poduzetništva. Kamp je održan u Ključu (BiH), a na njemu su učestvovali mladi iz Brčkog, Sarajeva, Goražda, Modriče, Bihaća, Sanskog Mosta, Velike Kladuše, Cazina, Bugojna, Ključa i Tuzle. Učesnici su kroz radionice pokušali da se približe pojmu “socijalno poduzetništvo”, te su u grupama sami pravili imaginarne firme te se “probijali na tržište”,stičući vještinu pregovaranja.

  

29. jula kao gost Festivala bio je Nermin Kasupović, osnivač i direktor NDM Agency, koji je svoje iskustvo podijelio sa učesnicima i pokušao objasniti kako se stvara brend na tržištu.

Festival omladinskog aktivizma se završio tako što su učesnici pravili razglednice kao poruku vlasti koje će istima biti proslijeđene.

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA

Tokom jula radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte za ovu godinu.


PLANOVI HCA/ORC-A ZA AVGUST 2017.

- Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu Bosne i Hercegovine;
- Aktivno učešće u međunarodnoj ALF mreži, održavanje i logistička podrška ALF Mreži Bosne i Hercegovine;
- Nastavak rada na namicanju sredstava za 2017. godinu


 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине