Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U MARTU 2017.

„Prekograničnu građansku mreža za mir, pomirenje i sigurnost ljudi na Balkanu“ implementira Helsinški parlament građana Turska, zajedno sa partnerima: ADP ZID Crna Gora, SeConS Srbija, Institut za regionalne i internacionalne studije Bugarska, Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikovanje Kosovo, Omladinski resursni centar Tuzla. Aktivnosti mreže je od samog početka finansirala Komisija EU ali i brojne druge organizacije poput: Friedrich Ebert Stiftung (Istanbul, Brisel, Sofia); Fondacija otvorenog društva (Turska); te Britanska ambasada u Ankari.

Krajem februara, organizovanjem još jedno sastanka stejkholdera, te promovisanjem rezultata projekta, završili smo četverogodšnji ciklus. Tokom marta radili smo na prevodima i pripremama za publikovanje regionalnog Istraživačkog izvještaja, koji će vam biti prezentovan u narednom periodu. Iako je završio četverogodišnji projektni ciklus, Pregogranična građanska mreža za mir, pomirenje i sigurnost ljudi na Balkanu nastavlja sa svojim aktivnostima. O svim narednim aktivnostima informisaćemo vas u našim glasilima, ali i na stranicama www.omladina-bih.net i http://cn4hs.org/

Omladinska grupa ORC Tuzla

Obilježavanje dana maternjeg jezika
Članice Omladinske grupe ORC-a Amina Džananović i Melisa Memeti su drugog marta u prostorijama JUMS Mašinske škole Tuzla u suradnji sa profesoricom Sabinom Suljanović, organizirale obilježavanje dana maternjeg jezika. Ugostili su bivšu učenicu Mašinske škole, Fatmu Bulić. Fatma je djevojka koja svoj život provodi u invalidskim kolicima i to je ne zaustavlja u njenom aktivizmu, ambicijama i tome da bude uzor drugim mladima. Ona je ovom prilikom predstavila svoj prozni i poetski rad, ispričala svoju životnu priču i podsjetila učesnike koje su zaista bitne stvari životu.

Graffiti – huliganstvo ili umjetnost
Mjesec mart u Omladinskoj grupi ORC obilježili su grafiti. Od 13.3 do 17.3.2017. godine u Tuzli je upriličena „Graffiti sedmica“, kao niz aktivnosti u sklopu projekta „Graffiti – huliganstvo ili umjetnost“. Projekat su osmislili članovi Omladinske grupe ORC, u saradnji sa Lokalnim timom Tuzla Asocijacije srednjoškolaca u BiH, a finansijski ga je podržala Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice.

Cilj projekta je bio upoznati mlade ljude sa graffitima kao umjetnošću, ali i sa problematikom sa kojom se susreću mnogi graffiti umjetnici. Kroz razne aktivnosti se željela skrenuti pažnja na pravljenje razlike između umjetničkog rada i crtanja neprimjerenih simbola ili natpisa koji nanose štetu lokalnoj zajednici i njenim građanima.

Ovaj projekat je održan u tri faze, a to su:

Prvi dan je bilo organizirano čišćenje kulturnih, historijskih spomenika, saobraćajnih znakova od neprimjerenih natpisa. Početna tačka za čišćenje je bila gradska česma koja je simbol Tuzle, a na kojoj je bio ispisan neprimjeren natpis. Nakon toga volonteri grupe i učenici Građevinsko-geodetske škole su vrijedno radili na čišćenju ostatka grada (Korzo, šetalište Slana Banja, saobraćajni znakovi...)

Nakon čišćenja uslijedile su radionice koje su se održavale tri dana, kako bi što više srednjoškolaca moglo prisustvovati. Na radionicama su se kreativno obrađivale teme aktivizma i graffita. Cilj radionica je bio mladima objasniti razlike između umjetnosti i huliganstva, te da se stane u kraj etiketiranju onih koji se bave graffitima. Radionice u kojima je učestvovalo stotinu tuzlanskih srednjoškolaca vodili su Ivana Jokić, Amela Mulahmetović i Šaban Šerifović.

Posljednjeg dana Graffiti sedmice učesnici i graffiti umjetnici su kao finalnu aktivnost izradili dva murala kojima su pokazali da graffiti na primjerenim mjestima zaista jesu umjetnost. Murali su rađeni na Gimnaziji Meša Selimović i na igralištu na Brčanskoj Malti. Na ovaj način se naš grad obogatio i postavio u rang sa svjetskim gradovima, u kojima je svaki vid umjetnosti cijenjen i ima svoje mjesto.

Ovakve aktivnosti mogu biti poticaj mladima da se izražavaju slobodno i poruka svima da se u Tuzli podržavaju sve vrste umjetnosti.

Projekat je prvijenac novih članova Omladinske grupe ORC, tako da smatram da su ga iznijeli najbolje što su mogli - uzimajući u obzir da su to srednjoškolci završnog razreda i da prethodno nisu imali iskustva u vođenju projekta. Sve održane aktivnosti su propraćene samo pozitivnim komentarima i podrškom od strane građana Tuzle, učesnika u radionicama, srednjih škola sa kojima smo surađivali, graffiti umjetnika i svih koji su čuli i vidjeli to što se radi u okviru Graffiti sedmice. Srednjoškolci su bili pozitivno iznenađeni radionicama gdje su imali priliku naučiti nešto novo i čuti iz prve ruke priču graffiti umjetnika. Ponosna sam na omladince, učesnike, grafitere i sve druge koji su ovaj projekt učinili uspješnim. Vjerujem da je ovo samo početak jedne velike priče koja će u budućnosti pomoći afirmiranju mladih umjetnika.“ – izjavila je Ivana Jokić, koordinatorica Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Tuzla.

Online kampanja za borbu protiv govora mržnje
Slobodan Blagovčanin, Adi Selman, Mirela Biković, Ivana Jokić i Nedim Musić su imali inicijalni sastanak sa partnerskom organizacijom PRONI u Brčkom 23.3.2017. gdje su detaljnije dogovorili organizaciju online kampanje. Kampanja CAT (Citizens against terrorism) će se baviti problematikom ekstremizma i terorizma.

„Ekipa iz komšiluka – poruka iz provincije“
„Crew from the hood“
Cilj projekta „Crew from the hood“ je izražen kroz motivaciju donosioca odluka za podsticanje aktivne suradnje alternativne kulture, afirmaciju i društveno priznanje za alternativnu kulturnu scenu. Projekat se fokusira na aktivnu alternativnu kulturnu scenu u tri regiona: istočna Bosna i Hercegovina, zapadna Srbija i sjeverna Crna Gora. Tokom marta smo nastavili sa pripremama za predstojeće aktivnosti (održavanje radionica i priprema za uličnu kampanju), te održali radni SKYPE sastanak sa partnerima na projektu. Više o aktivnostima u okviru ovoga moći ćete pogledati na našim stranicama i portalima.

Redovne aktivnosti ORC i hCa Tuzla:
Tokom marta radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH.

 

PLANOVI HCA/ORC-A ZA APRIL 2017.


- Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu BIH;
- Aktivno učešće u međunarodnoj ALF mreži, održavanje i logistička podrška ALF Mreži Bosne i Hercegovine;
- Pripreme za organizovanje godišnjeg sastanka ALF mreže BiH;
- Nastavak aktivnosti na partnerskom projektu „Crew from the hood – Messages from province“, sa partnerima iz Srbije (Forum građanske akcije – FORCA Požega) i Crne Gore (NGO Fenomeni Kolašin).


.

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине