Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U AVGUSTU 2017.


Međunarodni Euromediteranski Forum „Interkulturalni gradovi“, Ljubljana, 3. – 6. septembar

U ljubljani je, u periodu od 3. do 6. Septembra održan međunarodni Euro-Mediteranski Forum. Forum je organizovan u okviru međumrežne aktivnosti ALF-a »Interkulturalni gradovi«. Ove aktivosti inicirane su zajednički od strane sedam glavnih nacionalnih kancelarija ALF-a: Slovenije, Poljske, Švedske, Finske, Češke republike, Mađarske i Izraela. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je unaprijediti znanje i iskustva učesnika u okviru izazova interkulturalnog dijaloga, te interkulturalnih fenomena u urbanim zonama.

Ljubljanski Forum sastojao se od dvije komponente:
- jačanje razmjene između organizacija koje rade na međukulturalnim aktivnostima u gradovima Euro-mediteranske zone i
- izgradnje partnerstva i novih projekata ALF mreža iz pomenutih zemalja

Forum je otvorio Generalni sekretar Unije za Mediteran, Nj.E. amb. Fathallah Sijilmassi. Tokom tri dana intenzivnog programa u aktivnostima foruma učestvovalo je preko 120 učesnika, govornika, te gostiju iz ALF mreža Bosne i Hercegovine, Italije, Turske i Libanona.

Tokom trajanja Foruma organizovana su dva okrugla stola i četiri tematske radionice. Isto tako, održan je i sajam organizacija i dobrih praksi. Tokom čitavog trajanja Foruma, kao veoma povezujući momenat učesnika, održan je bogat kulturni i umjetnički program: koncerti, izložbe, kulturalno obojeni ručkovi i večere. Forum je omogućio dosta novih mogućnosti saradnje među partnerima, učesnicima i članovima ALF mreža. Učesnik Foruma ispred ALF BiH bio je njen koordinator, Miralem Tursinović.

Održana međunarodna konferencija „Žene – kreatorice dijaloga“ u Napulju (Italija), 11. – 14. septembra

U periodu od 11. do 14. septembra je u Napulju (Italija), u organizaciji Fondazione Mediterraneo, i uz podršku ALF Mreža iz više od dvadeset zemalja, održana je konferencija « Žene – kreatorice dijaloga ». Konferencija je održana u okviru projekta međumrežnog projekta "Kīmiyya"

"Kīmiyya" je međumrežna aktivnost 7 nacionalnih mreža ALF Fondacije, čiji su ciljevi organizovanje međunarodne konferencije pod nazivom "Uloga žene kao kao faktora za dijalog u Euromediteranskom društvu, te kreiranje mreže organizacija koje će u narednom periodu zajednički djelovati ka poboljšanju položaja žene u Euromediteranskoj regiji.

Na konferenciji je učestvovalo oko 200 učesnika iz preko dvadeset zemalja, međunarodni eksperti, predstavnici ALF mreže Italije, te predstavnici međunarodnih institucija. Konferencija je pokušala istražiti mogućnosti reafirmacije uloge žene kao glavnog aktera za dijalog i mir.

Žene su glavni “Promotori” veza između civilnih društava. Podržavajući njihov trening, edukaciju i prostup novim alatima i modernism digitalnim tehnologijama, biće moguće i facilitirati međukulturalni dijalog u Euromediteranskoj regiji, smanjiti migraciju i ukazati na slučajeve konflikta.


Predstavnici ALF mreže Bosne i Hercegovine bili su: Bojan Stančević iz “Transparency international”, kancelarija Banja Luka i Miralem Tursinović, koordinator ALF BiH, koji su tokom konferencije organizovali veoma uspješan panel: Interkulturalni gradovi i žene. Na panelu su, kao govornici učestvovali i: Robert Križanič, Koordinator ALF Slovenija, koji je govorio o međumrežnim aktivnostima u okviru Interkulturalnih gradova, Te Nura Aquergan iz organizacije Arab Women Solidarity Association Belgija, koja je govorila o problemima žena migranata u Evropskim zemljama.

Učešće članova ALF BiH mreže na seminarima 3.S. za interkulturalnu građansku edukaciju

U turskom gradu Bursi se u periodu od 7. do 15. septembra održao seminar pod nazivom "3.S. for Intercultural Citizenship Education". Domaćin kao i organizator osmodnevne edukacije je bila organizacija System and Generation Associaton iz Turske, a sve se dešavalo pod pokroviteljstvom i uz podršku Anna Lindh Fondacije. Inače ovo je bio treći u nizu seminara na ovu temu koji su se u toku 2017. godine održali u Marokanskom gradu Tandžeru, kao i u Mazzara de Vali u Italiji. U Turskoj je učestvovalo 15 osoba iz Turske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Maroka, i Velike Britanije. Učesnici iz Bosne i Hercegovine su bili: Emina Isić, Slobodan Blagovčanin, i Adi Selman. Također je važno napomenuti da je "3.S. for Intercultural Citizenship Education" održan pod pokroviteljstvom Univerziteta u Manchesteru, čiji su predavači vodili veći dio seminara. Osmodnevni boravak u Turskoj je protekao u razmjeni pozitivnih iskustava, sticanju novih znanja, kao i upoznavanju novih tehnika za što bolje razumjevanje problema s kojima se suočava naša populacija.

 


Omladinska grupa ORC Tuzla

 

Javna rasprava – Strategija za mlade grada Tuzla 2017. – 2026.

Na desetoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj 31. avgusta, pod tačkom 9. razmatran je i usvojen NACRT STRATEGIJE ZA MLADE GRADA TUZLA 2017-2026. Jedan od zaključaka je da se Nacrt Strategije za mlade Grada Tuzla 2017-2026. uputi na javnu raspravu, u trajanju od 30 dana. 12. Septembra sa početkom u 15:00h održana je javna rasprava u Sali za sastanke u prizemlju Gradske uprave Tuzla. Javna rasprava je održana sa ciljem da se saslušaju svi prijedlozi za moguće izmjene Nacrta Strategije za mlade Grada Tuzla 2017-2026. Međutim sav koncept je izgubio smisao kada se za prigovor javio predstavnik HDZ-a Vidović Nikica. Nikica je izjavio da Strategiju za mlade Grada Tuzla 2017. – 2026. treba prevesti na sva 3 jezika koja se koriste u Bosni i Hercegovini, te na engleski jezik kako bi mladi mogli aplicirati sa Strategijom.

Nakon toga je izvrijeđao sve prisutne, rekavši da nisu načitani, te da se još moraju obrazovati. U toku njegovog govora prisutni su počeli napuštati salu za sastanke, čime je i završena rasprava.

Javnoj raspravi su prisustvovale članice Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Mirela Biković, Azemina Jusić i Amila Selimbašić

Sastanak Fondacije tuzlanske zajednice

Sastanak je održan 12. septembra u prostorijama Doma mladih u Tuzli. Cilj sastanka bio je okupiti predstavnike svih organizacija koje su aplicirale za projekat, zbog usmjerenja onih koji su početnici. Organizatori su nas uveli u temu, objasnili koncept rada i njihova očekivanja. Istakli su pojedine primjere projekata koji nisu zadovoljavali kriterije i ne bi prošli dalje, bez imenovanja ikoga.

Budžet : početni 2500BAM  maksimalni 4000BAM

Predstavljajući svoju ideju/projekat kompanijama, odnosno sponzorima koji bi na osnovu toga koliko im se sviđa naš projekat odlučili da li žele investirati u nas, tj. možemo li doći do maksimalnog iznosa od 4000 KM (POTRAGA ZA BLAGOM).
Fondacija je odlučila pružiti potporu u vidu 2 ''modula podrške'' koji će svima nama biti od velikog značaja za što bilju realizaciju ideje:
1. Pisanje koncepta
2. Biznis marketing
Rok dostavljanja koncepta 2.10.2017. a 11 najboljih projekata prolazi dalje.
Na sastanku je bila prisutna članica Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Ines Mešić.

Ko se boji korupcije? Mi ne!

U septembru je jedna od članica Omladinskog resursnog centra Tuzla - Mirela Biković imala priliku vršiti monitoring u Javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, u sklopu projekta "Ko se boji korpcije? Mi ne!" u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka. Imala je priliku da prisustvuje i nadgleda predavanja na temu mita i korupcije. Djeci su shodno njihovom uzrastu približeni pojmovi korupcija, prevara, mito, nepotizam, lična usluga, trgovina uticajem i sl.


Monitoring je vršen u sljedećim ustanovama:

*JU "Naše dijete" Tuzla (21.09.)
- S obzirom na uzrast, jer se radi o vrtiću, djeci je tema korupcije i mita predstavljena kroz analizu bajke "Mačak u čizmama". Iako izetno malog uzrasta, djeca su dobro razumjela pojam korupcija, te iznosila svoje primjere. Predavanje je trajalo u periodu od 9:30 do 11:00, gdje je nakon završetka predavanja vaspitačica imala priliku da popuni evaluaciju namijenjenu za nastavno osoblje;

*JU OŠ "Teočak" Teočak (22.09.)
- Nastavni profesor je kroz pripovijetku "Jazavac pred sudom" pokušao da približi i objasni današnju situaciju u svijetu, te i sam pojam "korupcija". Osim pripovijetke prikazan je i kratkometražni film "Kako dobiti posao u BiH - Mito i korupcija". Djeca su korupciju na najbolji način shvatila, žargonski rečeno kao "štelu". Pored Mirele Biković u Teočaku monitoring je vršila i Amila Selimbašić, također članica Omladinskog resursnog centra Tuzla;

*Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla (25.09.)
- Učenici su predavanje započeli videom pod nazivom "Korupcija", zatim analizom slučajeva korupcije iz priručnika, gdje s imali priliku kroz rad u grupama da razgovaraju o vlastitom djelovanju u susretu sa korupcijom. Učenici su zaključili da se svakodnevno susreću sa korupcijom, ali da nisu dovoljno upućeni kako da se nose sa istom;

*Ekonomsko-hemijska škola Lukavac (27.09.)
- Zajedno sa profesoricom učenici su pojam korupcije definisali kao zloupotrebu položaja, te na ironičan način nazvali korupciju u BiH granom privrede. Tvrde da u BiH ima mnogo korupcije, te da su se i sami u svojoj odjeljenskoj zajednici imali priliku susresti sa primjerom mita i korupcije. Kroz rad u grupama je rađeno osvještavanje mladih o ovom problemu, kako bi se suzbila korupcija.

-Svi učenici i nastavno osoblje su nakon predavanja imali priliku ispuniti njima namjenjenu evaluaciju.

 

Završna konferencija projekta „Ko se boji korupcije? Mi ne!“

25. i 26. Septembra na Jahorini, u hotelu “Termag” je održana završna konferencija projekta ''Ko se boji korupcije još? Mi ne!''. Konferencija je održana uz podršku Američke ambasade, Udruženja Infohouse, zajedno sa partnerskim organizacijama Omladinskim Komunikativnim centrom (OKC) i Centrom za razvoj medija i analize. Učesnici projekta bili su vaspitači/ce, nastavnici/ce i profesori/ce iz vrtića, osnovnih i srednjih škola sa područja čitave Bosne i Hercegovine.

Isto tako, na konferenciji je urađena prezentacija istraživanja stavova prosvjetnih radnika o efikasnom uvođenju antikorupcijskog obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Također prezentovani su primjeri pozitivne prakse u realizaciji pilot časova o etici i antikorupciji u obrazovnim ustanovama na području Bosne i Hercegovine. Održana je i diskusija o strateškim pravcima u antikorupcijskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i predložene su smjernice za dalji rad projekta pod strane učesnika.

Predstavnica Omladinskog Resursnog Centra Tuzla bila je Ines Mešić.

 

Vizije omladinskog rada

U mjestu Agia Triada je od 10. Do 16. septembra održan trening kurs za diseminaciju pod nazivom "Vizije omladinskog rada". Trening kurs "Vizije omladinskog rada" je drugi trening kurs i nastavak treninga iz Vršca, koji je održan u junu ove godine za omladinske radnike i aktiviste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Grčke iTurske.

Cilj projekta, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Evropske Komisije kroz program Erasmus+, jeste jačanje kapaciteta omladinskih organizacija za uključivanje okoline u omladinski rad, kroz digitalnu komunikaciju uz efikasno korištenje društvenih mreža i vizuelnih poruka.
Organizator treninga je organizacija iz Srbije "Balkan Urban Movement". Predstavnik Omladinske grupe ORC Tuzla bio je Emir Karamujić.

Međunarodni dan mira - Brčko

U Brčkom je 21. Septembra organizovano obilježavanje Međunarodnog dana mira. Članovi mreže „Promoviši pozitivno“ iz Brčkog, u saradnji sa Policijom Brčko distrikta BiH i misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovali su prijem kod gradonačelnika Brčko distrikta BiH i zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH, kao i panel diskusiju za predstavnike regionalnih koalicija. Učesnici ovog događaja su bili predstavnici koalicija iz Banja Luke, Teočaka, Doboja i Tuzle.

Događaj ima višestruke ciljeve. Glavni cilj je promovisanje tolerancije, društva bez mržnje, anti- diskriminacije i sigurne zajednice kao osnova za mir. Zatim, uspostavljanje dijaloga i saradnje među koalicijama za borbu protiv mržnje kao i sa predstavnicima vlasti i lokalnih institucija radi jačanja društvene povezanosti.
Predstavnik Omladinske grupe Omladinskog resursnog centra Tuzla i Koalicije za borbu protiv mržnje Tuzla bio je Emir Karamujić

Međunarodni dan mira - Tuzla
Povodom Međunarodnog dana mira u prostorijama JU MSMŠ Tuzla 28.septembra održane su tri radionice u istom vremenskom periodu od 12 do 13:30, za tri srednje škole: Mašinsku, Saobraćajnu i Ekonomsku. Teme koje su se obrađivale su bile: Kako me drugi vide? , Aktivno slušanje i Identitet. Na radionicama je prisustvovalo 45 učenika. Moderatori radionica bile su članice Omladinske grupe ORC Tuzla, Džananović Amina i Memeti Melisa - ujedno i predsjednice vijeća učenika.

Balkan Diskurs

Intercultural Achievement Award/nagrada za interkulturalna dostignuća je inicijativa Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove. Nagrada je kreirana 2014. Godine, kao odlikovanje za uspješne inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i globalno. Nagrada je namijenjena svima onima koji prepoznaju i koriste prilike i mogućnosti koje se nude u jednoj interkulturalnoj zajednici. Nagrada je također kreirana za sve one koji istražuju nove puteve ka interkulturalnom dijalogu, prevladavaju izazove interkulturalnom djelatnošću, kao i one koji se svojom prisutnošću u medijima zalažu za promociju dijaloga kultura i religija i dodjeljuje se u četiri kategorije: održivost, nedavna dešavanja/aktualnosti, inovacije, mediji.Posebno nagradno priznanje u kategoriji medija, dotirano sa 3.000 EURA, je 28. Septembra sa početkom u 18:30h u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu dodijeljeno PCRC-ovom projektu „Balkan Diskurs“. Projekat „Balkan Diskurs“ je izabran iz sljedećih razloga: projekat teži ka promociji inkluzije i interkulturalnog dijaloga, tako što svoje sadržaje na multimedijalnim platformama čini dostupne svima i na taj način mladima u BiH pruža znanje i vještine koje su im potrebne da bi postali budući medijski kreatori.

Na dodjeli priznanja bila je članica Omladinske grupe Omladisnkog resursnog centra Amila Selimbašić.

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA
Tokom septembra radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte za ovu godinu.

PLANOVI HCA/ORC-A ZA OKTOBAR 2017.

 

 Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu Bosne i Hercegovine;
 Završetak aktivnosti i izvještavanje o koraku 7 ALF (aktivnosti 2015. – 2017.) Priprema plana aktivnosti ALF Mreže u BiH za naredni period
 Nastavak rada na namicanju sredstava za 2017. godinu.
 U okviru projekta „YOUth 4 better future“ (Mladi za bolju budućnost), u planu nam je izrada videa koji će za cilj imati da ukaže na interkulturalnost mladih u našem gradu i Bosni i Hercegovini, kao i pripremne aktivnosti sa partnerima uključenim u projekat. 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине