Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U NOVEMBRU 2017.

„Mladi za bolju budućnost“

U okviru projekta „Mladi za bolju budućnost“ koji realizuju članovi Omladinskog resursnog centra, tokom novembra smo počeli sa pripremama za posjete partnerskim organizacijama u Brčkom, Doboju i Vitezu, kao i sa pripremama za trening za peer edukatore, koji će biti održan u decembru u Tuzli. Video spot pod nazivom „Život u Tuzli, 2017. godina“, koji smo snimili i postavili na portale i društvene mreže je do sada imao 96.576 pregleda, 336 dijeljenja na privatnim profilima korisnika društvenih mreža, 1.000 reakcija na stranici ORC Tuzla i 1.300 reakcija na profilima koji su dijelili video. Video možete pronaći na sljedećem linku: https://www.facebook.com/ORCTuzla/videos/1548994761815457/
Sve čitatelje pozivamo da isti podijele na svojim profilima i na taj način podrže našu želju za društvo mladih bez diskriminacije.

Objavljivanje ovog video materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“


„Divided past – Joint future“

Omladinski Resursni Centar Tuzla je, zajedno sa još sedamnaest nevladinih organizacija iz regije, parnter u projektu „Podijeljena prošlost – zajednička budućnost. Projekat podržava Evropska Unija, a glavni nosilac aktivnosti je Omladinski Komunikavtivni Centar Banja Luka. Svrha ovog projekta je izgradnja infrastrukture za efektivan proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

U okviru projektnih aktivnosti, u Bitoli, Makedonija je, u periodu 15. – 18. Novembra održan trening za organizacije partnere. Domaćin treninga bio je Omladinski kulturni centar (MKC) Bitola. Cilj treninga bio je učenje o korištenju novih i inovativnih alata za zagovaranje i neformalnu edukaciju, te međusektorski pristup miru i pomirenju.

Učesnici ovog treninga imali su mogućnost da istraže koncept socijalnih inovacija, te da sagledaju njihovu refleksiju na dizajn projekta i projektne aktivnosti. Korištenje ovakvog pristupa na odgovarajući način može uticati na kredibilitet organizacija civilnog društva u polju izgradnje mira i pomirenja. Jačanjem vlastitih kapaciteta, svi partneri se mogu pozicionirati kao ravnopravni učesnici u debatama koje se tiču mira i pomirenja u javnom sektoru, biznis zajednici, kao i među građanima i drugim organizacijama civilnog društva.

Ovaj tekst je napisan kao dio projekta Divided Past – Joint Future, te u sebi ne sadrži, niti predstavlja mišljenja ni stajališta Evropske Unije, njenih institucija i tijela. Odgovornost za informacije i poglede iznešene u tekstu snosi u potpunosti sam autor teksta.


Omladinska grupa ORC Tuzla

Radionica „Prevencija i suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu na lokalnom nivou“

OSCE Misija u BiH organizovala je niz radionica na lokalnoj razini u gradovima kao što su Cazin, Bihać, Brčko, Tuzla i Zenica, sa više zainteresovanih strana na temu: "Prevencija i suprotstavljanje nasilnog ekstremizma na lokalnom nivou". Radionice su okupile predstavnike općina, organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove, socijalne službe, centre za mentalno zdravlje, vjerske zajednice, odgojne službe, novinare i sl.

Radionici koja je održana 13-14. novembra 2017. godine u hotelu "Mellain" u Tuzli imali su priliku da prisustvuju i učestvuju i članovi Omladinskog resursnog centra Tuzla Slobodan Blagovčanin i Mirela Biković.

Naši članovi su imali priliku slušati predanja kao što su: proces radikalizacije u nasilje; psihološki aspekti radikalizacije; aspekti vjere, religije i ideologije u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma; prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma na lokalnom nivou; i također sudjelovati u raspravama o sprečavanju pojave nasilnog ekstremizma.

Predavanja su prezentovala eminentna imena poput: dr. Sead Turčalo (Atlanska inicijativa), Aida Ganović (psihologinja), Muhamed Jusić (teolog) i Hamza Višća (nezavisni ekspert za reforme sigurnosnog sektora).

Cilj ove radionice bio je unaprijediti poznavanje lokalnih sudionika sa načinima suprotstavljanja nasilnom ekremizmu i radikalizaciji dijeljenjem i učenjem najbolje prakse, razjašnjenjem sigurnosnih pitanja i projektiranjem budućih aktivnosti za određena područja. Dovođenjem lokalnih aktera zajednice i stvaranjem platforme za dijalog i suradnju, radionice će pomoći u rješavanju nasilnog ekstremizma kao multidimenzionalnog pitanja koje se tiče i utječe na društvo u cjelini.

Tokom radionice koja je bila veoma poučna za članove Omladinskog resursnog centra pokušali smo da odgovorimo pitanja poput: da li je ekstremizam problem naše lokalne zajednice, da li imamo mehanizme za suzbijanje i procese za sprečavanje nasilnog ekstremizma. Samom prevencijom bi željeli postići veću svijest građanstva o pogubnosti nasilnog ekstremizma, a prevenciju možemo dostići putem informisanja i obrazovanja mladih, ubuka nastavnog osoblja, obuke policije, socijalnih službi, lideta, vjerskih službi i sl. te objavljivanjem obrazovnih sadržaja, a bolju saradnju izmeđi svih aktera u prevenciji i suprotstavljanju ekstremizmu na lokalnom noviu dosegunuti boljom suradnjom aktera, organa vlasti i civilnog društva i unaprijeđenjem kapaciteta policije i drugih agencija.

Finansiranje omladinskog rada za inkluziju i prihvatanje različitosti u Evropi

U Malom Iđošu je od 13. do 21. novembra 2017. godine održan trening kurs pod nazivom „Finansiranje omladinskog rada za inkluziju i prihvatanje različitosti u Evropi“ za omladinske radnike i aktiviste iz slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, Italije i Republike Kosovo.

Cilj projekta, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Evropske Komisije kroz program Erasmus+, jeste informisanje i učenje o načinima finansiranja i pisanja projekata društvene inkluzije marginalizovanih grupa i korištenju IT alata u prikupljanju sredstava za projekte i aktivnosti.

Organizator treninga je organizacija „Centar za razvijanje omladinskog potencijala“ iz Srbije.
Predstavnik Omladinske grupe ORC Tuzla bio je Emir Karamujić.

CAT (Citizens against terrorism) – Građani protiv terorizma

U srijedu 29. Novembra 2017. Godine, u okviru kampanje „Građani protiv terorizma“, članovi naše grupe koji su uključeni u aktivnosti CAT kampanje, zajedno sa studentima iz Brčkog i Bijeljine realizovali su uličnu akciju koja je za cilj imala ukazati na broj mladih koji se bore protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma. Također, zahvaljujući partneru iz OSCE misije u BiH podijeljeno je i 400 priručnika građanima Tuzle pod nazivom: “Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma – Svi imaju ulogu!"

Aktivnosti kampanje možete pratiti na: www.facebook.com/CATBiH

Konferencija OSCE Misije u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ujedinjenih naroda u BiH, organizovala je Preglednu konferenciju o poštivanju sigurnosnih obaveza BiH prema OSCE-u i UN-u, a koja je okupila domaće i regionalne stručnjake iz oblasti sigurnosti, političke aktere, te predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva. Na konferenciji se ocijenio napredak koji je BiH ostvarila u ispunjavanju svojih međunarodnih sigurnosnih obaveza, a poseban fokus stavljen je na pitanja vezana za cyber sigurnost, čime se želi podstaći da predstavnici relevantnih institucija razviju odgovarajuće mehanizme za efikasnije suočavanje sa sigurnosnim izazovima u cyber prostoru. Dio radne grupe mladih bio je Slobodan Blagovčanin, projekt menadžer ORC Tuzla.


Insightrainers – Creatrainers (Comics and visuals)

U Istanbulu (Sariyer) od 20. do 25. Novembra 2017. Godine održan je trening za trenere i omladinske aktiviste pod nazivom “ Insightrainers – Creatrainers“ iz preko 20 zemalja svijeta.

Cilj projekta je izrada alata putem stripova, koji će koristiti trenerima koji rade sa djecom izbjeglicama u raznim dijelovima svijeta, a posebno u Turskoj, koja se suočava sa nekoliko miliona izbjeglica iz Iraka, Afganistana i Sirije. Program i trening je finansiran od strane Erasmus + programa Evropske komisije, te Turske nacionalne agencije.

Organizator treninga je TNA (Turska nacionalna agencija). Predstavnik Omladinske grupe ORC Tuzla bio je Adnan Čirak.

 

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA


Tokom novembra radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte za narednu godinu.


PLANOVI HCA/ORC-A ZA DECEMBAR 2017.


 Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu Bosne i Hercegovine;
 Nastavak rada na namicanju sredstava za 2017. godinu.
 Pripreme i start partnerskog projekta sa PRONI Brčko i holandskom organizacijom „Pax for peace“ – „Mladi u borbi protiv nasilja i ekstremizma“. Projekat je podržan od holandske Ambasade u Sarajevu, u okviru programa MATRA.
 U okviru projekta „YOUth 4 better future“ (Mladi za bolju budućnost), u planu su nam obilasci naših partnera na terenu i pripreme za održavanje treninga.
 Organizovanje treninga za peer edukatore u okviru projekta „Mladi za bolju budućnost“ u Tuzli. Trening će biti održan krajem mjeseca.
 Organizovanje tradicionalne novogodišnje PARTY članova Omladinske grupe ORC Tuzla
 Pripreme za početak medijske kampanje u okviru projekta „Divided past – joint future“ podržanog od strane Evropske Unije

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине