Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U APRILU 2018.


.
OKRUGLI STO „PRIHVATANJE OŠTEĆENOSTI“

Omladinski resursni centar Tuzla, unutar Nacionalne kampanje “Prihvatanje oštećenosti”, organizirao je okrugli sto u Sarajevu, 9. aprila, u sklopu projekta “Divided past – Joint future”,. Nosilac projekta je OKC Banja Luka, zajedno sa još 19 partnera - organizacija iz Zapadnog Balkana i Turske, a finansiran je od strane Evropske Unije. Poziv za okrugli sto upućen je predstavnima civilnog sektora, vlastima, medijima i poslovnom sektora iz Sarajeva i okoline.

Okrugli sto je održan u poslovnom centru “Networks“, sa početkom u 12:30 h. Uvodnu riječ na okruglom stolu uzela je Marinela Šumanjski (SEEYN edukacijski centar Sarajevo).

Miralem Tursinović, direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla, govorio je važnosti projekta, upoznao učesnike sa dosadašnjim realizovanim aktivnostima i ciljem kampanje - važnost učešća organizacija civilnog društva u procesu pomirenja u državama Zapadnog balkana i Turskoj.

Istraživanje “Procesi pomirenja u državama Zapadnog Balkana i Turske: Kvalitativna studija” predstavio je Jasmin Jašarević (PRONI Brčko). Istraživanje je rađeno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Turskoj.

Istraživanje je uključilo stavove i mišljenja građana, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora na temu procesa izgradnje mira, pomirenja, te same uloga civilnog sektora u tim procesima.

„Građanska laboratorija za društvene inovacije“

Radionica pod nazivom „Građanska laboratorija za društvene inovacije“ održana je 27. aprila u Vitezu, u organizaciji Omladinskog resursnog centra Tuzla, a u saradnji s Udrugom mladih „Enter“ iz Viteza.

Sudionike su pozdravili i prigodno im se obratili: Mario Bošnjak Matić - zastupnik Skupštine SBK, Ivica Keser - predsjednik Gradskog vijeća Grada Popovača i Ivica Petrović zamjenik gradonačelnika Grada Popovača, a radionici je prisustvovala i Marija Grabovac, pomoćnica općinskog načelnika Općine Vitez.

Na radionici je učestvovalo pedeset učesnika, a vodili su je Slobodan Blagovčanin iz ORC-a Tuzla i Ivan Sajević iz UM „Enter“ Vitez. Cilj radionice bio je rad na društvenim izazovima na putu prema regionalnom pomirenju, te kreiranje inovativnih alata za postizanje mira.

Tokom radionice učesnici su su obradili, a zatim i prezentovali sljedećih 5 tema: Prekogranična saradnja biznis sektora, društvena preduzeća i utjecaj na događanja u regiji; Uloga biznis sektora, vladinog i nevladinog sektora u prekograničnoj saradnji država Zapadnog Balkana; Važnost omladinskih razmjena za suočavanje s prošlošću, pomirenje i budućnost u Bosni i Hercegovini i regionu; Odsustvo rata u BiH; Mir ili ne?; Uključenost medija, javnih institucija i udruženja građana na društvenim pitanjima.

Ova aktivnost dio je projekta Divided Past- Joint Future, koji ORC Tuzla realizuje u suradnji sa OKC Banja Luka, uz finansijsku podršku Evropske Unije.


Trening „Forum teatar“ Vitez

U sklopu projekta „Mladi za bolju budućnost“, podržanog od strane Ambasade SAD u Sarajevu, u Vitezu je od 25. do 29. Aprila održan petodnevni trening na temu forum teatra.

Trening u organizaciji Omladinskog resursnog centra Tuzla, i u partnerstvu sa Udrugom mladih „Enter“ Vitez, okupio je 25 mladih ljudi iz Brčkog, Tuzle, Doboja, Viteza i Travnika, selektovanih nakon predhodnih treninga, koji su se održali u navedenim gradovima.

Treneri na ovom treningu su bili Miralem Tursinović i Jasmin Jašarević, koji su kroz petodnevni trening sa učesnicima prošli kroz teoriju i tehnike forum teatra. Prvi dan treninga je bio fokusiran na izgradnju grupe, a ostatak treninga se bazirao na teoriji i tehnikama pozorišta potlačenih.

Drugog i trećeg dana treninga učesnici su radili na tehnikama izgradnje ideje, scenarija i karaktera Forum teatra . Na neformalan i inovativan način, učesnici treninga su naučili kako stvoriti scenu za forum teatar, te kako odžati teatar potlačenih (forum teatar), i pomoću toga, zajedno sa publikom pokušati doći do rješenja problema postavljenog u sceni.

Uz mentorstvo trenera, učesnici su zadnji dan izveli predstave koje su kreirali tokom radionice, te tako pokazali da stečeno znanje mogu iskoristiti u praktične svrhe i samostalno održati forum teatar, sa problemima iz njhovih lokalnih zajednica. Učesnici su izrazili zadovoljstvo stečenim znanjem i tehnikama na treningu, te odlučili u njihovim lokalnim zajednicama održati forum teatar kao nastavak ovog treninga.

Trening za trenere –Transformacija narativa – Hag, Nizozemska

U holandskom gradu Den Hag, od 8. do 15. aprila održan je trening za trenere pod nazivom „Transformacija narativa“. Trening je okupio 25 mladih iz država svijeta i Evrope, uglavnom oslanjajući se na mlade graditelje mira iz konfliktnih i postkonfliktnih društava. Tokom intenzivnog sedmodnevnog treninga, mladi graditelji mira su imali priliku da usavrše svoja znanja i vještine, kao i da se upoznaju sa novim pristupima u „peacebuilding-u“, naročito kada govorimo o transformaciji narativa.


Predstavnik Omladinskog resursnog centra Tuzla je bio Slobodan Blagovčanin, a njegovo učešće - zajedno sa našom organizacijom podržala je i UNFPA BiH. Trening je realizovala Ujedinjena mreža mladih graditelja mira (UNOY), a pred učesnicima u narednih mjesec dana je zadatak da naučeno prenesu u svoje lokalne zajednice kroz edukacije za mlade.

Konferencija mladih Evropske Unije

U mjesecu aprilu, glavni grad Bugarske – Sofija bila je prijestolnica mladih, obzirom da je Konferencija mladih Evropske Unije okupila preko 250 učesnika, koji su zajednički radili na kreiranju 11 strateških ciljeva, koji će ići prema Evropskoj komisiji za narednu stratetiguju EU prema mladima.

Zahvaljujući UNFPA BiH i ostalih država Zapadnog Balkana i istočnog Partnerstva, na ovoj konferenciji su priliku dobili i mladi iz tih država, koji su ravnopravno učestvovali u kreiranju gore spomenutih ciljeva.

Naredna konferencija je zakazana za mjesec septembar u Beču, kada će mladi imati priliku da daju prijedloge za konkretne aktivnosti koje bi se mogle uraditi, prateći strateške ciljeve dobijene u Sofiji. Predstavnik Omladinskog resursnog centra Tuzla, ali i Bosne i Hercegovine na konferenciji bio je Slobodan Blagovčanin.


Omladinska grupa ORC Tuzla

UMiD

Uči, misli i djeluj (UMiD) je jednogodišnja obuka koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT, Sarajevo. U periodu od 27. do 29. aprila, održan je treći, od ukupno deset modula. Modulu su prisustvovali članovi Omladinske grupe ORC-a: Samira Aličić, Merima Čokić i Mario Mrkić. UMiD je obuka koja polaznicima nudi mogućnost da steknu samopouzdanje, sagledaju svoje sposobnosti i potencijale, te razviju osjećaj za odgovornost u društvu i steknu vještine timskog rada i liderstva. Obuka je zvanično priznati vid neformalnog obrazovanja koje mladima pruža mogućnost stjecanja različitih kompetencija, koje će ih učiniti konkurentnima na tržištu rada, a program se sastoji od seminara, praktičnih vježbi i volonterskog rada. UMiD je namijenjen mladim ljudima od 15-30 godina. Omogućava da mladi postanu aktivni lideri u svojoj lokalnoj zajednici i pomognu u rješavanju problema mladih, upoznaju nove prijatelje, nauče nove vještine, druže se i usavrše sebe.

Tema trećeg modula su Politike prema mladima.

Sažetak modula:
• Razlika između politika i strategija,
• Sadržaj politika prema mladima,
• Kako se kreira strategija prema mladima/Omladinska politika,
• Zakoni o mladima u BiH,
• Predstavljanje mladih na međunarodnom nivou.

Cilj ovog modula bio je da se polaznici obuke osposobe primijeniti zakonske odredbe o mladima u BiH prilikom traženja svojih prava u zajednici, da se upoznaju sa načinima uključivanja u proces donošenja odluka o pitanjima koja se tiču mladih, prepoznaju elemente dobre ili loše politike prema mladima u svojoj lokalnoj upravi kako bi mogli djelovati, prepoznaju probleme i potrebe mladih, te se upoznaju sa koracima za izradu strategije prema mladima/omladinske politike koja predstavlja put i način za unapređenje položaja mladih.

Znanje o politici prema mladima obuhvata razumijevanje osnovne terminologije koja se koristi u oblasti kao što su politika prema mladima, mehanizmi politike prema mladima, vijeća mladih/omladinski savjeti itd. Također, ono podrazumijeva razumijevanje značaja primjenjivosti institucionalnih mehanizama za omladinsko organiziranje i brigu o mladima, te svijest o važnosti njihovog postojanja za mlade.

„Uticaj antikoruptivnog obrazovajna na promjenu percepcije mladih o korupciji“

U Tuzli je, 20. aprila, u prostorijama MIOS trening centra, održan drugi Antikorupcijski forum mladih u Bosni i Hercegovini na temu „Uticaj antikoruptivnog obrazovanja na promjenu percepcije mladih o korupciji“.

Svrha Foruma bila je otvoriti dijalog mladih o percipiranom nivou korupcije u obrazovanju u BiH, u kojim oblastima se javlja, na koji način se manifestuje, ali i kako antikorupcijsko obrazovanje utiče na promjenu percepcije mladih o korupciji.

Organizator Foruma je Udruženje Croa, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT.

Forumu su prisustvovali predstavnici Omladinske grupe ORC, predstavnici Ministarstva obrazovanja, odgojno-obrazovnih ustanova TK, akademske zajednice i medija.

Moderator Foruma i predstavnik Omladinskog Resursnog Centra bio je Emir Karamujić.

Global youth service day

Na relaciji Stupari - Planinarski dom „Javorje“, 21. aprila 2018. godine, održana je akcija sakupljanja smeća i obilježavanja već postojećih planinarskih oznaka povodom Global Youth Service Day-a. Akcija sakupljanja smeća, obilježavanja oznaka i planinarenja je nastala po uzoru na modifikovanu verziju popularne aktivnosti - pod nazivom „plogging“, koja podrazumjeva trčanje i sakupljanje smeća.Cilj projekta je čišćenje planinarske staze i podizanje svijesti o očuvanju okoliša, obilježavanja oznaka kako bi se povećala sigurnost planinara, kao i inovativnokombinovanje sportskih aktivnosti sa društveno korisnim radom. Projekat su realizovali YES Alumni BiH i Omladinska grupa ORC Tuzla. Predstavnik ORC Tuzla je bio Emir Karamujić.

New age conflict transformation

Od 12. do 19. aprila u Vršcu je održan trening seminar za izgradnju kapaciteta mreže za konflikt transformaciju, u okviru projekta „New Age Conflict Transformation“.

Trening seminar je okupio predstavnike partnerskih organizacija u projektu iz: Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Rumunije, Turske, Kosova i Makedonije, sa ciljem izgradnje kapaciteta mreže usmjerene na transformaciju konflikta u virtuelnom i stvarnom svijetu, koristeći inovativne pristupe i metode.

Učesnici seminara su također radili na vještinama komunikacija na društvenim mrežama i marketingu.

Projekat „New Age Conflict Transformation“ je sufinansiran od strane Erasmus+ programa Evropske Unije.

Organizator treninga je organizacija iz Srbije, Balkan Urban Movement.

Predstavnik ORC Tuzla bio je Emir Karamujić.

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA


Tokom aprila radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte.


PLANOVI HCA/ORC-A ZA MAJ 2018.


Press konferencija „Prihvatanje oštećenosti“

U sklopu projekta „Podijeljena prošlost – zajednička budućnost“, koji realizuje 19 organizacija iz država Zapadnog Balkana zajedno sa Turskom, u Bosni i Hercegovini se implementira Nacionalna kampanja „Prihvatanje oštećenosti“.
Kampanju, koja traje od februara, realizuje Omladinski resursni centar iz Tuzle i do sada smo organizovali trening za 20 mladih iz Tuzle, flash mob i sađenje vremenske kapsule, ali i okrugli sto u Sarajevu, praćen press konferencijom za medije.
Poslednja aktivnost kampanje je Press konferencija koja će se realizovati u Banja Luci 11.5.2018. godine sa početkom od 11h u Internacionalnom Press Centru u Hotelu Bosna.
Tokom press konferencije ćemo prezentovati rezultate naše kampanje, ali i upoznati javnost sa Kvalitativnim istraživanjem: Proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Građanska laboratorija za društvene inovacije Tuzla

U sklopu projekta „Podijeljena prošlost - zajednička budućnost“ , koji realizuje 19 organizacija iz država Zapadnog Balkana zajedno sa Turskom, u Bosni i Hercegovini se implementiraju Građanske laboratorije za društvene inovacije.
Krajem mjeseca aprila realizovana je prva Građanska laboratorija u Vitezu, a 17. Maja tekuće godine planirana je druga, koja će se održati u Tuzli. Laboratorija će okupiti 50 učesnika iz različitih sfera interesovanja, koji će zajednički raditi na donošenju zaključaka i preporuka za dalje korake projekta „Podijeljena prošlost – Zajednička budućnost“.

Projekat realizuje Omladinski komunikativni centar Banja Luka, a podržan je od strane Evropske Unije

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине